Diagnostické kurzy pro lékaře

Od roku 2010 probíhá v RL-CORPUS s.r.o. vzdělávání lékařů.

Diagnostické kurzy jsou určeny lékařům se specializací - pediatrie, dětská neurologie, neonatologie, rehabilitace a fyzikální lékařství. Nabízejí lékařům možnosti pro efektivní a přesné vyšetření aktuálního stádia motorického vývoje dítěte. Diagnostický postup obsažený v těchto kurzech zahrnuje vyhodnocení spontánní hybnosti dítěte, provedení a vyhodnocení polohových reakcí a provedení a vyhodnocení primitivních reflexů. Na základě výsledků vyšetření může lékař stanovit odchylky motorického vývoje, vyjádřit se k prognóze a indikovat fyzioterapii.

Výuka je vedena výukovým týmem RL-CORPUS s.r.o. ve spolupráci s lékaři Mezinárodní Vojtovy společnosti, kteří se pravidelně aktivně výuky účastní.

Tyto diagnostické kurzy jsou ohodnoceny kredity v rámci kreditního systému České lékařské komory.

V roce 2014 bude poprvé otevřen diagnostický a terapeutický kurz pro lékaře zaměřený na dospělé pacienty.

Sylabus - diagnostický a terapeutický kurz pro lékaře zaměřený na dospělé pacienty

 

Obsah jednotlivých částí diagnostického kurzu pro pacienty v dětském věku

část A - 4 dny (32 hodin)

Obsah:
ontogeneze motoriky dítěte
kineziologická analýza hybnosti dítěte: kvantita, odchylky, hlavní problém
terapie dle vojty – představení RO, RP, základy terapie
základy vyšetření polohových testů a reflexů – přehled
indikace, kontraindikace Vojtovy metody
základy vedení terapie dítěte dle Vojty
praktická cvičení

Cíl:
zvládnout pohled na dítě, stanovit vývojový věk (kvantita), orientace v kvalitě vývoje, rozpoznat hlavní motorický problém dítěte z pohledu vývoje
základy diagnostiky, motorické terapie a vedení motorické terapie

Část B - 4 dny (32 hodin)

Obsah:
ontogeneze- opakování
diagnostika – polohové testy, primitivní reflexologie
určení diagnózy CKP 1. – 4. stupně, funkční diagnóza
praktická cvičení vyšetřovacího systému
terapie – opakování a rozšíření informací principu terapie, praktická ukázka i cvičení

Cíl:
zvládnutí diagnostického sytému z teorie do praxe
stanovení stupně CKP s určením hlavního problému dítěte, návrh terapie

Část C - 4 dny – lékaři (32 hodin)

Obsah:
specielní kap. související s terapií dítěte dle Vojty (porodní trauma, ortopedie u CP apod.)
ukázka svalové analýzy terapie dle Vojty
terapie – vedení terapie, frekvence dávka, rychlost vývoje, retardační kvocient
psychika dítěte v terapii dle Vojty
opakování ontogeneze, osobnost Václava Vojty

Cíl:
rozlišení vážnějšího problému dítěte ve vztahu k dané diagnóze
vedení terapie dle vojty, prognostické úvahy
indikace motorické terapie ve vztahu k psychice dítěte

Část D - 3 dny (24 hodiny)

Obsah:
další specielní kapitoly ve Vojtově terapii
únikové mechanizmy pacienta v terapii
komunikace s dětským pacientem v terapii dle Vojty
prognostické úvahy ve vztahu k diagnóze
princip terapie dle Vojty

Cíl:
ucelení pohledu na dítě, určení diagnózy a rozpoznání hlavního problému, návrh terapie a prognostická úvaha)

 Semináře pro lékaře možno zorganizovat i ve vašem regionu.VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
18.11.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
13.01.2025FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz