Certifikované kurzy Vojtovy metody

zprava Věra Kováčiková, Wolfram Müller

Kurzy Vojtovy metody jsou určeny pro fyzioterapeuty, kteří mají minimálně 2 roky praxe v oboru.

Systém vzdělávání Vojtovy metody byl vytvořen v Německu (Mezinárodní Vojtova společnost - IVG). Výuka Vojtovy metody v RL-CORPUS s.r.o. je integrována do systému výuky Mezinárodní Vojtovy společnosti a touto společností také odborně garantována. Absolventi kurzu obdrží osvědčení IVG, která jsou celosvětově platná.

Kurzy Vojtovy metody organizované RL-CORPUS s.r.o. se započítávají do systému celoživotního vzdělávání fyzioteraputů ve smyslu § 54 odst. 1 písmn. b zákona 96/2004Sb. na základě rozhodnutí o udělení akreditace MZ ČR podle § 49 odst.2 a odst.3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Na základě novelizace uvedeného zákona, platné od 1.7.2008, je certifikovaný kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku hodnocen 190 kredity, certifikovaný kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dospělém věku hodnocen 140 kredity.

Celý cyklus má 320 vyučovacích hodin pro dětský kurz a 240 vyučovacích hodin pro kurz zaměřený na dospělé pacienty. Kurzy zaměřené na dospělé pacienty probíhají v současné době ve Fakultní nemocnici v Motole, a to pod vedením výukového týmu RL-CORPUS s.r.o.

Výukový plán je rozdělen do 3-4 navazujících částí.

Závěrem poslední části kurzu je každý úspěšný účastník schopen provádět terapii hybných poruch Vojtovou metodou a v případě dětského kurzu zvládá také v základech psychické problémy postiženého dítěte a jeho rodiny v rámci prováděné terapie.

O této schopnosti obdrží osvědčení.

Aby byla zajištěna kvalita prováděné péče ze strany účastníka i v dalších letech, je absolventům kurzu Vojtovy metody doporučeno účastnit se nadále  seminářů, stáží a opakovacích kurzů s tématikou metody V.Vojty, které jsou organizovány RL-CORPUS s.r.o.

Pro přijetí do kurzu Vojtovy metody je nutné:

Zařazení do seznamu zájemců o kurz Vojtovy metody – přihláška.


Výběr účastníků do nově vyhlášeného kurzu se provádí ze seznamu zájemců o kurz Vojtovy metody dle těchto kritérií:
Práce s odpovídajícími pacienty podle typu kurzu (s dětmi nebo dospělými).
Upřednostnění zájemce z regionu bez terapeuta oprávněného k terapii Vojtovou metodou.
Pořadí přihlášených do seznamu zájemců (datum doručení přihlášky).

Budete-li vybráni do kurzu Vojtovy metody, informujeme Vás o tom minimálně tři měsíce předem.VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
13.05.2024FyzioterapeutKurz 2 23/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol Prahavíce
31.05.2024LékařKurz 23/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus, s.r.o.více
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz