Fyzioterapeut

Fyzioterapeut výuka

Vzdělávání fyzioterapeutů probíhá v RL-CORPUS s.r.o. od roku 1995 pod vedením výukového týmu RL-CORPUS s.r.o.

Škola Vojtovy metody byla vytvořena v Německu (Mezinárodní Vojtova společnost - IVG). Organizační stránka a výukový obsah kurzů Vojtovy metody RL-CORPUS s.r.o. jsou převzaty od IVG, která tak může převzít garanci za kvalitu výuky. Absolventi našich kurzů mohou obdržet osvědčení IVG, která jsou celosvětově platná.

 

Výuka Vojtovy metody v RL-CORPUS s.r.o. je integrována do systému výuky Mezinárodní Vojtovy společnosti a touto společností také odborně garantována.

Kurzy Vojtovy metody organizované RL-CORPUS s.r.o. se započítávají do systému celoživotního vzdělávání fyzioteraputů ve smyslu § 54 odst. 1 písmn. b zákona 96/2004Sb. na základě rozhodnutí o udělení akreditace MZ ČR podle § 49 odst.2 a odst.3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních. Na základě novelizace uvedeného zákona, platné od 1.7.2008, je certifikovaný kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dětském věku hodnocen 190 kredity, certifikovaný kurz aplikace vývojové kineziologie podle Vojty v dospělém věku hodnocen 140 kredity.

Celý cyklus má 320 vyučovacích hodin pro dětský kurz a 240 vyučovacích hodin pro kurz zaměřený na dospělé pacienty. Kurzy zaměřené na dospělé pacienty probíhaí v současné době ve Fakultní nemocnici v Motole, a to pod vedením výukového týmu RL-CORPUS s.r.o.
Výukový plán je rozdělen do čtyřech částí.

Závěrem posledního kurzu je každý úspěšný účastník schopen provádět terapii hybných poruch Vojtovou metodou a v případě dětského kurzu zvládá také v základech psychické problémy postiženého dítěte a jeho rodiny v rámci prováděné terapie.
O této schopnosti obdrží osvědčení.

Aby byla zajištěna kvalita prováděné péče ze strany účastníka i v dalších letech, je každému účastníku doporučeno účastnit se nadále různých seminářů, stáží a opakovacích kurzů s tématikou metody V.Vojty, které jsou organizovány RL-CORPUS s.r.o.Fotogalerie:

VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
18.11.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
13.01.2025FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
16.01.2025FyzioterapeutKurz 25/01 Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol, Prahavíce
17.02.2025FyzioterapeutKurz 2 25/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motolvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz