Nabídka dalšího vzdělávání

Wolfram Muller - výukový terapeut IVG, seminář

RL-CORPUS s.r.o. nabízí absolventům základních kurzů Vojtovy metody další možnosti vzdělávání v podobě seminářů, pracovních setkání a opakovacích kurzů. Další vzdělávání slouží k prohloubení a oživení znalostí v této problematice.

 

Aktivity v regionech

Pracovní setkání

Pracovní setkání v regionech organizují regionální zástupci jednotlivých regionů ve spolupráci s RL-CORPUS s.r.o.

Setkání v regionech probíhají většinou na žádost regionálního zástupce daného regionu. Ten osloví výukového terapeuta RL-CORPUS s.r.o. ohledně vedení semináře. Setkání jsou určena absolventům kurzu Vojtovy metody organizovaného RL-CORPUS s.r.o. působících v daném regionu.

Program se skládá z teoretické a praktické části. Náplní pracovního setkání je řešení problematiky dvou pacientů a teoretické téma dle požadavků skupiny. Podle rozsahu programu je stanovena i cena. V případě volných kapacit se mohou po domluvě s příslušným zástupcem regionu setkání zúčastnit i fyzioterapeuti pracující v jiných regionech.

Pracovní setkání jsou hodnocena 4 kredity do celoživotního vzdělávání.

Cena pracovního setkání pro jednoho účastníka : 1300,- Kč vč. 21% DPH.

Platba v hotovosti do pokladny RL - CORPUS s.r.o., stvrzenka bude vydána na místě.

Minimální počet platících účastníků v regionech do 100 km je 10.
Minimální počet platících účastníků v regionech nad 100 km je 15.

 

Nabídka přímo v RL - CORPUS s.r.o.

Konzultace

Konzultace jsou určeny pro absolventy kurzu nebo pro účastníky kurzu Vojtovy metody. Jde o individuální vzdělávání fyzioterapeuta, jež přijíždí s pacientem, kterého dlouhodobě vede v terapii. Konzultace obsahuje vyšetření pacienta, určení hlavního problémů, cíle fyzioterapie, zhodnocení dosavadního postupu a vyjádření k prognóze.

Cena 1500,- Kč vč. DPH / hodina

Opakovací kurzy

Opakovací kurzy navazují na kurz Vojtovy metody. Obsahují opakovací i nové prvky, které souvisí s vývojem Vojtovy metody. Jsou určeny absolventům kurzu ideálně za 2 - 5 let po ukončení kurzu.

Pracovní setkání

V RL-CORPUS s.r.o. probíhají pravidelně pracovní setkání fyzioterapeutů pod vedením výukových terapeutů Mezinárodní Vojtovy společnosti. Náplní takových setkání je fyzioterapie pacientů vedených v terapii absolventy kurzu Vojtovy metody. Dále pak teoretické téma, jež si fyzioterapeuti předem zvolí.

Cena pracovního setkání pro jednoho účastníka : 1500,- Kč vč. 21% DPH.VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
07.02.2022FyzioterapeutKurz 2 22/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol, Prahavíce
25.02.2022FyzioterapeutKurz 2 22/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol, Prahavíce
07.03.2022FyzioterapeutKurz 22/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.o.více
21.03.2022FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
21.03.2022FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
21.03.2022FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
28.03.2022FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
04.04.2022FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
06.04.2022FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuFN MOTOL, Prahavíce
15.06.2022FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuFN MOTOL, Prahavíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz