Prof. MUDr. Václav Vojta

Prof.MUDr.Václav Vojta

Prof. MUDr. Václav Vojta byl český lékař specializací dětský neurolog. Výrazně se zasloužil o rozšíření znalostí v oboru dětské neurologie a kineziologie. Je autorem metody reflexní lokomoce (zvaná Vojtova metoda), která se používá především k léčbě dětí s dětskou mozkovou obrnou. Prof. Vojta dokázal, že včasná diagnostika a včasná terapie již v prvních týdnech života dítěte má rozhodující vliv na vývoj hybnosti u dětí.

Prof. Dr. Václav Vojta se narodil 12.7.1917  v západních Čechách v obci Mokrosuky. Na studia na lékařské fakultě nastoupil v roce 1938. Lékařskou fakultu však dokončil až v roce 1948, protože studium musel kvůli německé okupaci přerušit. Po promoci v roce 1948 nastoupil jako asistent na neurologické klinice Prof. Hennera, kde působil až do roku 1956. V roce 1954 úspěšně dokončil neurologickou atestaci a v roce 1957 složil atestační zkoušku jako dětský neurolog. V roce 1956 byl jmenován do vedení dětského neurologického oddělení na 4. neurologické klinice LF UK v Praze. Zde působil až do roku 1961. V roce 1961 nastoupil na Fakultní polikliniku na Karlově náměstí v Praze jako ordinář pro dětskou neurologii. Zde také vedl semináře pro fyzioterapeuty s tématikou vývojové kineziologie u hybně postižených kojenců, dětí a mladistvých a semináře pro lékaře s tématikou diagnostiky hybné poruchy. V roce 1961 byl také jmenován metodickým vedoucím Dětské léčebny DMO v Železnici. Zde pracoval až do své emigrace do Německa v roce 1968. V Německu mu bylo nabídnuto místo vědeckého pracovníka na Ortopedické klinice v Kolíně u prof. Imhäusera. V roce 1975 přešel z Kolína do Dětského centra v Mnichově. V roce 1995 oficiálně ukončil lékařskou službu. Přesto však nadále odborně působil v Dětském centru v Mnichově až do konce svého života. Domů se mohl vrátit po revoluci.

Poprvé vystoupil v Praze v květnu 1990 a podruhé jsme měli možnost ho vidět v říjnu 1990 v Praze na Mezinárodní konferenci DMO. V roce 1991 a 1992 uspořádala Mezinárodní rehabilitační společnost Dr.Vojty v Praze dva velké teoretické kurzy Vojtovy metody. Široká odborná veřejnost tak měla poprvé možnost poslouchat přednášky s tématikou diagnostika a terapie od samotného autora metody. Od roku 1992 také působil na universitní půdě v Praze.

Prof. Vojta za svého života publikoval v dřívějším Československu a v Německu více jak 100 vědeckých prací. Jeho učebnice "Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku", která poprvé vyšla v Německu v roce 1974 byla přeložena do mnoha jazyků a v roce 2000 vyšla v Německu v doplněném vydání již po šesté. Obsahem této učebnice je diagnostický systém, terapeutický systém a výsledky jeho vědeckých prací. V roce 1992 vyšla poprvé publikace Vojtův Princip (napsal s A. Petters), která byla v roce 1998 vydána podruhé a byla rovněž přeložena do mnoha jazyků. Obě tyto publikace byly přeloženy a vydány také v českém jazyce.

V letech 1961 - 1972 pracoval na objevení a výzkumu velkého množství hybných vzorů, což vedlo až k poznání, že tyto hybné modely spolu souvisí a mají společnou příčinu ve vrozeném hybném komplexu. Toto poznání vedlo také k vývoji vlastní diagnostické a terapeutické metody, která se používala pro motorickou rehabilitaci nejen neurologických ale i ortopedických poruch. Při této práci byl také na základě nabytého poznání objeven motorický vývoj člověka a mohla tak být prováděna kineziologická analýza pohybu dítěte ve vývoji.

Vyšetřovací metoda, která se z toho vyvinula se skládá z neurokineziologického vyšetření, polohových reakcí a vyšetření reflexů. Je používána k včasnému rozpoznání motorické vývojové poruchy na celém světě. Odhalení hybné poruchy u dítěte v novorozeneckém období eventuálně u kojence, nám umožní začít s terapií v době, kdy ještě nejsou klinicky rozpoznatelné známky hybné poruchy a šance na její ovlivnění jsou nejvyšší.

Školení lékařů v diagnostice a rehabilitačních pracovníků terapii systémem reflexní lokomoce prof. Vojty bylo započato již v Praze před emigrací v roce 1967. Organizace této práce se v Německu zásluhou jeho německých kolegů zdokonalovala a vyústila v roce 1984 v založení Vojtovy společnosti. První předsedající této společnosti se stal autor metody prof. Dr. V. Vojta. Společnost si dala za úkol nejen prosazování použití lokomočního principu v diagnostice a terapii v rovině národní i mezinárodní ale i bádání v tomto oboru a další vzdělávání lékařů a fyzioterapeutů.

V roce 1998 se Vojtova společnost stala Mezinárodní Vojtovou společností. Její rostoucí mezinárodní vliv a mezinárodní angažování této společnosti do vědeckého bádání a výuky již dávno vyžadoval uskutečnění tohoto kroku. Sídlem této společnosti se stal Mnichov.  Dnes se kurzy Vojtovy metody konají v Nizozemí, Francii, Norsku, Švédsku, Španělsku, Itálii, Rakousku, Rumunsku, České republice, Polsku, Argentině, Chile, Mexiku, Venezuele, Korei, Japonsku a Indii.

K výuce s vlastními výukovými terapeuty a s vlastním výukovým týmem byly touto společností pověřeny výukové týmy v Německu, Nizozemí, České republice, Španělsku a Japonsku. V České republice působí tento tým v Olomouci v rehabilitačním centru RL-Corpus. V devadesátých letech bylo ročně mezinárodně vyškoleno okolo 200 lékařů a 300 fyzioterapeutů s tématikou diagnostika a terapie Vojtovou metodou a to vše do posledních chvil pod vedením prof. Dr. V. Vojty.

Dílo prof. Dr. V. Vojty bylo oceněno mnoha cenami a akademickými tituly. Například v Japonsku byl oceněn mnoha vyznamenáními i akademickým titulem profesor.

 

Ceny a vyznamenání

  • 1974 Cena Heinrich-Heine, nejvyšší vyznamenání Německé ortopedické společnosti
  • 1980 Medaile "Miteinander wachsen" od Aktion Sonnenchein
  • 1984 Bundesverdienstkreutz am Band
  • 1985 Cena Ernst v. Bergmann od Spolkové lékařské komory
  • 1986 Jmenování Profesor honoris causa na katolické Univerzitě v Soulu Katolického centra, Jižní Korea
  • 1992 Medaile Meinhard v. Pfaundler Německého svazu dětských lékařů
  • 1992 Jmenování docentem na Univerzitě Karlově v Praze
  • 1998 UK v Praze rehabilituje prof. Vojtu. Z politických důvodů mu bylo v roce 1968 odňato místo ordináře jako dětského neurologa.
  • 1996 byl jmenován profesorem a byl přijat do učitelského sboru. 
  • 1999 Zapůjčení Theodor Hellgrügge Award od mezinárodní Aktion Sonnenschein za jeho vynikající zásluhy a prosazování a další vývoj vývojové rehabilitace


Fotogalerie:

VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
18.11.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
13.01.2025FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz