Historie vzniku RL-Corpus s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení RL-CORPUS s.r.o. vzniklo v létě 1994. Pod vedením Bc. Věry Kováčikové v lednu roku 1995 zahájilo zdravotnickou a záhy i školící činnost.

Základní vizí při založení centra RL-CORPUS s.r.o. bylo vytvoření zázemí pro výuku Vojtovy metody (VM) realizací plnohodnotných kurzů, které by kvalitně a dostatečně vyškolily fyzioterapeuty ve Vojtově metodě. Věra Kováčiková při založení plánovala spojit se s Mezinárodní Vojtovou společností (Německo) a ve spolupráci s ní a s její podporou vytvořit v Olomouci školící tým.

Terapie hybných poruch Vojtovou metodou, především u dětí, byla v ČR známá a rozšířená už před založením centra RL-CORPUS s.r.o.. V době před rokem 1989 se metoda V.Vojty oficiálně nesměla nazývat Vojtovou metodou, ale pouze metodou reflexní.

Fyzioterapeuti byli školeni týdenními nebo čtrnáctidenními kurzy v rámci státních institucí tehdy oprávněných k výuce. Tyto krátkodobé kurzy nemohly dostatečně obsáhnout jak obsahem, tak i formou výuky náročnou techniku Vojtovy metody. Šíření Vojtovy metody bylo živelné, předávalo se z kolegyně na kolegyni. Tím se ztrácela kvalita a přesnost, unikaly podstatné informace.

Vize Věry Kováčikové o vytvoření školícího centra Vojtovy metody se začala naplňovat už během roku 1995, Mezinárodní Vojtova společnost (IVG) převzala garanci za kvalitu výuky a terapie Vojtovou metodou v RL-CORPUS s.r.o. Na základě předvedení stavu aplikované VM v praxi, stavu výukových plánů a vytvořeného programu výuky VM do budoucnosti v celé ČR udělila olomouckému centru statut školícího centra výuky Vojtovy metody IVG.

RL-CORPUS s.r.o. se tak stala výukovým centrem IVG a byla jmenována zástupcem této společnosti v ČR. V roce 2005 získalo olomoucké centrum dle § 49 odst.2 a odst.3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních akreditaci k výuce od MZČR.

První kurzy Vojtovy metody pro fyzioterapeuty v RL-CORPUS s.r.o. proběhly už v roce 1995. Poptávka po této výuce byla velká a výuka v RL-Corpus s.r.o se postupně rozšiřovala a zkvalitňovala.

Od roku 1995 RL-CORPUS s.r.o. spolupracuje s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Studentům 5. ročníku katedry fyzioterapie nabízí výuku první části kurzu Vojtovy metody. Obdobnou formu výuky Vojtovy metody nabízí RL-CORPUS s.r.o. v současné době i studentům fyzioterapie Fakulty zdravotních věd Univerzity Palackého v Olomouci, studentům fyzioterapie 2. LF Univerzity Karlovy v Praze a studentům fyzioterapie Ostravské Univerzity.

RL-CORPUS s.r.o. spolupracuje od roku 2002 s Fakultní nemocnicí v Motole. Od roku 2004 zde pod vedením výukového týmu RL-CORPUS s.r.o. probíhají kurzy Vojtovy metody zaměřené na terapii dospělých pacientů.

Od roku 2010 nabízí RL-CORPUS s.r.o. nově také diagnostické kurzy pro lékaře. Tyto kurzy probíhají ve spolupráci s lékaři Mezinárodní Vojtovy společnosti.

V současné době společnost připravuje s NCO NZO Brno specializační studium pro fyzioterapeuty v neonatologii a pediatrii.

V roce 1995 RL-Corpus s.r.o zahájila zdravotnickou činnost s 6 fyzioterapeuty. V současné době zde působí 11 fyzioterapeutů, 3 zaměstnanci tvoří technický personál.

Výukový tým RL-CORPUS s.r.o. se postupným rozšiřováním školící činnosti a s pomocí IVG rozrostl ze 2 na 11 členů. V současné době má 5 výukových terapeutů a 6 výukových asistentů z různých částí České republiky.

 

Bc. Věra Kováčiková

Bc. Věra KováčikováVěra Kováčiková vystudovala gymnázium a následně nástavbový obor rehabilitační pracovník v Olomouci. Po ukončení studia v roce 1974 začala pracovat v nemocnici v Krnově.

V roce 1977 odešla pracovat na Slovensko do nemocnice v Brezně. Zde se v roce 1982 seznámila s Vojtovou metodou. Protože ji možnosti Vojtovy metody velmi oslovily, začala se o tuto metodu zajímat hlouběji a hledat dostupné informace.

V 80-tých letech neexistovala žádná literatura ani odpovídající kurzy, které by postihly podstatu metody (důvodem byla emigrace prof. Vojty). Věra Kováčiková proto hledala další kontakty v Praze, kde prof. Vojta před emigrací působil.

V roce 1988 se vrátila do Olomouce. Začala pracovat v dětském rehabilitačním stacionáři, kde uplatňovala své znalosti Vojtovy metody v léčbě pacientů.

V roce 1989 se seznámila s Marcelou Klemovou na školící akci IDVZ Brno.

Spolupráce paní Kováčikové a paní Klemové se postupně rozšiřovala.

Po roce 1989 se Věra Kováčiková seznámila prostřednictvím Marcely Klemové s prof. Vojtou. Postupně navázala spolupráci s výukovými terapeuty Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG) v Německu. Absolvovala v Německu kurzy Vojtovy metody a účastnila se setkání výukových terapeutů IVG.

S vizí vytvoření zázemí pro kvalitní a plnohodnotnou výuku Vojtovy metody v ČR zakládá Věra Kováčiková v roce 1994 RL-CORPUS s.r.o.

V roce 1995 se stala výukovým terapeutem Vojtovy metody.

V roce 1995 získává Věra Kováčiková pro RL-CORPUS s.r.o. statut školícího centra Vojtovy metody v České republice, centrum se stává zástupcem IVG v České republice. Od tohoto roku probíhají pravidelně v RL-CORPUS s.r.o. kurzy Vojtovy metody pro fyzioterapeuty.

Vzdělávání fyzioterapeutů Vojtovy metody v České republice komplikovala absence kvalitních studijních materiálu Vojtovy metody v češtině. První kniha, týkající se Vojtovy metody, byla v České republice vydána teprve v roce 1993. Byla to kniha Mozkové hybné poruchy v kojeneckém věku, konkrétně překlad 4. německého vydání této knihy (originál vyšel poprvé v Německu již v roce 1974). Tato kniha je věnovaná především problematice motorického vývoje dítěte a diagnostiky.

V roce 1992 vyšla v Německu první kniha, která postihovala problematiku kineziologie a terapie Vojtovy metody (Das Vojta Prinzip, Vojta, Peters). V roce 1995 Věra Kováčiková knihu přeložila a výrazně se tak zasloužila o dostupnost informací o Vojtově metodě v České republice.

Společnost RL-CORPUS s.r.o. se pod vedením Věry Kováčikové stala odborně uznávanou společností s širokou působností. Prof. Vojta až do konce svého života RL-CORPUS s.r.o. navštěvoval a podporoval.

 Fotogalerie:

VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
18.11.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
13.01.2025FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz