Výuka


 

RL-CORPUS s.r.o. nabízí výuku Vojtovy metody pro fyzioterapeuty formou certifikovaných kurzů, specializační vzdělávání pro fyzioterapeuty "Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii" a diagnostické kurzy pro lékaře.

Kurzy Vojtovy metody pro fyzioterapeuty jsou rozděleny na dva typy:

Kurzy Vojtovy metody zaměřené na terapii dětských pacientů
Kurzy Vojtovy metody zaměřené na terapii dospělých pacientů

Kurzy Vojtovy metody zaměřené na terapii dospělých pacientů probíhají v Praze ve Fakultní nemocnici v Motole pod vedením výukového týmu RL-CORPUS s.r.o.

 Blanka Vlčková - výukový terapeut IVG

Kurzy Vojtovy metody pro fyzioterapeuty se započítávají do systému celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů ve smyslu § 54 odst. 1 písmn. b zákona 96/2004Sb. na základě rozhodnutí o udělení akreditace MZ ČR podle § 49 odst.2 a odst.3 zákona č. 96/2004Sb. o nelékařských zdravotnických povoláních.

RL-CORPUS s.r.o. nabízí absolventům kurzu Vojtovy metody pro fyzioterapeuty možnosti dalšího vzdělávání v podobě seminářů, pracovních setkání a opakovacích kurzů. Tyto aktivity slouží k prohloubení znalostí a prezentaci nových poznatků v oblasti Vojtovy metody.

Výuka lékařů probíhá ve spolupráci s lékaři Mezinárodní Vojtovy společnosti. Diagnostické kurzy jsou ohodnoceny 120 kredity v rámci kreditního systému České lékařské komory.

Výukové programy jsou postaveny na základě standardů Mezinárodní Vojtovy společnosti. Výuka v RL-CORPUS s.r.o. je touto společností odborně garantována.VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
11.05.2020FyzioterapeutKurz 20/05- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
25.08.2020FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
25.08.2020FyzioterapeutKurz 19/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN MOTOL, Prahavíce
07.09.2020FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
21.09.2020FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
28.09.2020FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
05.10.2020FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
05.10.2020FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
10.10.2020FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuFN MOTOL, Prahavíce
12.10.2020FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz