Kongres 2017

 

 

Ve dnech 15. a 16. 9. 2017 se uskutečnil II. mezinárodní kongres vývojové kineziologie, který se konal při příležitosti 100. výročí narození prof. Vojty na téma Vojtova metoda a mezioborová spolupráce. Kongres se konal v prostorách hotelu NH Collection Olomouc Congress pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. Odbornou garanci poskytl prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc.

Kongresu se zúčastnilo více jak 400 fyzioterapeutů a lékařů nejen z ČR, ale i Slovenska, Polska a také z Německa. Pozvání na kongres přijaly také všechny tři děti prof. Vojty. Nejstarší z nich, pan MUDr. Štěpán Vojta auditorium pozdravil a na otce zavzpomínal.

Kongres byl plánován pro cca 420 účastníků. Ve finále byl počet platících účastníků cca 350 a hostů (neplatících) kongresu bylo cca 70. Všichni účastníci kongresu obdrželi při registraci v den zahájení kongresu se Sborníkem propagační materiály Olomouckého kraje. Setkání fyzioterapeutů a lékařů na kongresu proběhlo v přátelské atmosféře.

Přednášky byly koncipovány do šesti tematických bloků. První blok byl věnován vzpomínce na pana profesora Vojtu. Do Olomouce přijel zavzpomínat i profesor MUDr. Vladimír Komárek. Mezi vzpomínajícími vystoupila paní Věra Skaličková – Kováčiková, ředitelka RL-Corpus, s.r.o., předseda Mezinárodní Vojtovy společnosti MUDr. Friedemann Schulze a o objevení Vojtovy metody promluvil místopředseda Mezinárodní Vojtovy společnosti pan Wolfram Müller.

Další bloky kongresu byly věnovány fyzioterapii dle Vojty u poporodní periferní parézy plexu brachiálního a také novým zkušenostem s využitím Vojtovy metody při léčbě komplikací spojených s onkologickou léčbou. Kolegové z Německa a FN Motol představili své zkušenosti s využitím reflexní lokomoce u pacientů s míšní lézí.

Auditorium velmi zaujal blok věnovaný tématu psychologie v rehabilitaci Vojtovou metodou a to jak z pohledu dítěte, fyzioterapeuta, tak i z pohledu rodiny. V další části kongresu byly představeny nové výsledky vědecko-výzkumných prací, které se zabývají využitím Vojtovy metody.

Kromě přednášek, měli účastníci kongresu možnost se účastnit také praktických workshopů na tato témata:  Diagnostika a terapie dle Vojty u kojence ve věku 3 měsíce, diagnostika hybné poruchy dle Vojty u kojence ve věku 6 měsíců, fyzioterapie dle Vojty u dítěte s DMO ve věku 3 roky, fyzioterapie dle Vojty u dospělého pacienta s vertebrogenním syndromem a fyzioterapie dle Vojty u dospělého pacienta s míšní lézí. Jeden z workshopů byl veden jako přednáška na téma dítě s DMO v ambulanci rehabilitačního lékaře, s možností dotazů a diskuse na toto téma. O všechny workshopy byl značný zájem a byly plně obsazeny.

Prostřednictvím posterů byl mimo jiné představen také systém vzdělávání fyzioterapeutů ve Vojtově metodě na mezinárodní úrovni i v České republice.

Při příležitosti 100. výročí narození profesora Vojty byla na kongresu představena zcela nová publikace paní Věry Kováčikové - Skaličkové Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty, která byla koncipována také jako pomocný text pro frekventanty kurzů Vojtovy metody. Publikace je určena fyzioterapeutům i lékařům, kteří se Vojtovou metodou zabývají.

Kongres byl hodnocen kredity do celoživotního vzdělávání fyzioterapeutů (odborný garant Bc. Věra Skaličková, RL-Corpus s.r.o.) i lékařů (odborný garant Prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. UP Olomouc, FTK).

Na základě pozitivních reakcí předpokládáme uspořádání dalšího kongresu výhledově v horizontu 3 – 5 let. Vzhledem k tomu, že NH Hotel zajistil pro naše účastníky na obědy velmi nekvalitní jídlo, zvážíme pro uspořádání dalšího kongresu jejich prostory. Na nekvalitní jídlo jsme obdrželi slevu, jejíž výše byla ve vztahu ke kvalitě bezvýznamná (cca 16 tis.).

Akce byla uspořádána za finanční podpory Olomouckého kraje. Všichni účastníci kongresu obdrželi při registraci v den zahájení kongresu se Sborníkem propagační materiály Olomouckého kraje.

Za realizační tým kongresu Bc. Věra Skaličková a Mgr. Lenka Pospíšilová

 

Kongres byl uspořádán pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora,Ph.D. a s finanční podporou Olomouckého kraje.
Kongres je pořádán pod záštitou senátora MUDr. Lumíra Kantora, Ph.D. a s finanční podporou Olomouckého kraje.

  

Bližší informace najdete zde:

http://www.rl-corpus.cz/kongres2017/

 

 

 

 VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
31.05.2024LékařKurz 23/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus, s.r.o.více
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
18.11.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz