Fyzioterapie

Vojtova metoda je terapeutický a diagnostický systém, který se stal nezbytnou součástí diagnostiky a terapie hybných poruch hlavně u dětí.

CNS (centrální nervová soustava) produkuje pohybové vzory, které jsou vrozené. Dítě, u kterého zjistíme, že jeho motorika je postižená, nemá problém ve svalech, ale má problém s řízením motoriky. Řízení motoriky je záležitostí CNS.

Použitím Vojtovy metody je přímo ovlivněna řídící složka motoriky v  CNS. Vysoká účinnost rehabilitace Vojtovou metodou dokazuje, že na výslednou  kvalitu pohybu má mnohem větší vliv funkční stav CNS a ne to, že část neuronové tkáně v mozku je poškozena. Předpoklad úspěchu terapie hybnosti je zvolení adekvátního způsobu rehabilitace, tzn. terapii, která zasáhne příčinu stavu, tzn. řízení motoriky.

Prostřednictvím terapeutických modelů reflexního plazení, reflexního otáčení a první pozice a odpovídajících aktivačních zón jsme schopni vyvolat z CNS u pacienta svalové souhry. Tyto svalové souhry jsou identické se svalovými souhrami, které pozorujeme u dětí během jejich motorického vývoje ve věku do jednoho roku.

Aby léčba byla úspěšná, musí být prováděna v domácím prostředí 4x denně. Proto je nutné, aby se rodiče dítěte sami stali vykonavateli rehabilitační léčby. Dítě akceptuje provádění terapie matkou bez problémů.

Podmínkou takto prováděné terapie je vysoká přesnost, kterou musí zajistit fyzioterapeut, zodpovědný za vedení doprovodu pacienta. Předání programu matce, tzv. instruktáž rehabilitačního programu, se tak stává nejzávažnější složkou v terapii dítěte s hybnou poruchou.

Vojtova metoda má význam pro rehabilitaci pacientů v neurologii, ortopedii a chirurgii, a to nejen dětí, ale i dospělých.

 

Diagnózy vhodné k terapii Vojtovou metodou:

děti

 • dětská mozková obrna (DMO)
 • fixované asymetrické držení hlavy (tortikolis)
 • paréza brachiálního plexu
 • rozštěp páteře
 • pes equinovarus - koňská noha
 • skolióza
 • ortopedické vady hrudníku
 • jiná neurologická onemocnění

dospělí

 • cévní mozková příhoda
 • periferní paréza
 • bolesti související s páteří
 • skolióza
 • periartritida - bolestivé rameno
 • jiná neurologická onemocnění

 

RL-Corpus s.r.o. nabízí:

 • rehabilitace kojenců ohrožených motorickou poruchou
 • rehabilitace dětí s postižením pohybového aparátu
 • rehabilitace dospělých
 • konzultace dosavadního postupu v rehabilitační léčbě především Vojtovou metodou
 • zhodnocení motorického vývoje dítěte

 

Působnost RL-CORPUS s.r.o. je i mimo region Olomouc. Pro pacienty ze vzdálených regionů, kteří jsou v RL-CORPUS s.r.o. evidováni k léčbě, nabízíme možnost intenzivního zácviku v rehabilitační léčbě.
Představuje to cca 2 - 3 dny za sebou 2x denně práci terapeuta s rodiči a jejich dítětem, zpracování přesného programu pro pacienta a jeho předání (instruktáž) rodinnému příslušníkovi. Další léčba si v tomto případě vyžaduje následné pravidelné kontroly v RL-CORPUS s.r.o. Jsme ambulantní zařízení a ubytování neposkytujeme, ani nezajišťujeme.

Léčbu v našem rehabilitačním centru vyhledávají nejen pacienti z celé České republiky, ale i pacienti ze Slovenska a Polska. Pacienti, kteří nejsou v ČR pojištěni, si terapii v RL-CORPUS s.r.o. hradí.

 VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
02.10.2023FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
02.10.2023FyzioterapeutKurz 2 23/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.o.více
09.10.2023FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
19.10.2023LékařKurz 23/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus, s.r.o.více
23.10.2023FyzioterapeutKurz 2 23/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol Prahavíce
30.10.2023FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
20.11.2023FyzioterapeutKurz 2 23/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol Prahavíce
23.11.2023FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuRL-Corpus, s.r.o.více
11.01.2024LékařKurz 23/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus, s.r.o.více
15.01.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz