Model práce fyzioterapeuta při terapii Vojtovou metodou

Práce fyzioterapeuta s dětmi, jež jsou ohroženy hybnou poruchou nebo dětmi, které již mají rozvinutý obraz dětské mozkové obrny, je velmi náročná činnost. Základem práce fyzioterapeuta je stanovení hlavního kineziologického problému dítěte, sestavení individuální terapie a její předání rodiči. Samotným terapeutem dítěte se tak stává rodič pod dozorem vyškoleného terapeuta. Rodič s dítětem musí navštěvovat  svého fyzioterapeuta  tak často, aby  bez problémů zvládl terapii  dítěte v domácím prostředí.

Fyzioterapeut musí sladit stav dítěte a možnosti rodiny. Aby byl rodič dítěte  schopen terapii doma skutečně provádět, musí ji akceptovat, rozumět indikaci a vidět efekt prováděné léčby.

Komunikace s rodičem postiženého dítěte, nebo dítěte ohroženého rozvojem hybné poruchy,  je citlivá.  Součástí práce fyzioterapeuta je tedy i určitá psychologická podpora. Fyzioterapeut musí  rodiče vyslechnout, vyjádřit pochopení pro danou situaci a nabídnout rodiči cestu, jak s dítětem dále pracovat a pomoci mu.

Věra Kováčiková

Vedení, řízení terapie, znamená indikaci jednotlivých modelů Vojtovy metody a jejich fází ve vztahu ke stavu dítěte a předání techniky matce do domácího programu. Fyzioterapeut musí vyhodnotit efekt indikovaných modelů a zároveň ho musí ukázat matce. To je výrazným motivačním faktorem pro rodiče pro další provádění terapie. Fyzioterapeut sleduje vřazení kvalitativních parametrů do spontánní hybnosti dítěte a sleduje tzv. rychlost vývoje. Rychlost vývoje je ukazatelem, zda program je správně vybrán ve vztahu ke stavu dítěte a zda je program proveden v žádané dávce, frekvenci a kvalitě. Rychlost se může měnit, zrychlit, zpomalit, ale také zastavit. Pokud se  rychlost vývoje zastaví, musí fyzioterapeut řešit proč.

Vojtova metoda je cílená terapie. Je zaměřena  na  hlavní motorický problém dítěte, což je ten, který dítě blokuje v zařazení dalších motorických funkcí. Rodič musí být přesně o hlavním problému informován a během domácí terapie sledovat jeho ovlivnění.

Stručně shrnuto, rodiče jež léčí dítě s využitím Vojtovy metody:

  • mají v první řadě právo na fyzioterapeuta jež má certifikát Vojtovy metody,
  • mají nárok  na přesně cílenou terapii,
  • musí být  informováni o hlavním motorickém problému dítěte a instruováni, jak během terapie jeho vřazení ovlivnit a rozeznat – laicky řečeno, kam se mají dívat a co mají vidět.

 

 Fotogalerie:

práce s matkou

VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
31.05.2024LékařKurz 23/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus, s.r.o.více
13.06.2024FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce
17.06.2024FyzioterapeutKurz 23/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věku-předběžný termínRL-Corpus, s.r.o.více
09.09.2024FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.09.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
30.09.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
07.10.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce
28.10.2024FyzioterapeutKurz 24/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
18.11.2024Fyzioterapeut Kurz 2 24/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Praha Motolvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz