Indikace a kontraindikace vzorů reflexní lokomoce

Indikace

Obecně lze říci, že reflexivní lokomocí lze léčit jakékoliv hybné postižení (v neurologii, ortopedii, traumatologii apod.), protože Vojtova metoda pracuje s geneticky zakódovaným globálním vzorem a obecně platnýmineurofyziologickými principy.

Aktivací vzorů RL očekáváme fyziologické nastavení páteře ve všech třech rovinách, hlavy a všech kloubů, diferenciaci svalů z pohledu vývoje, rozvinutí hrudníku, koordinace orofaciální oblasti, koordinace polykání a žvýkání, koordinace pohybu očí, pozitivní ovlivnění sfinkterů.

Příklady:

 1. stavy po operacích hrudníku, problémy dechových funkcí, astma bronchiale
 2. centrální parézy v dětském i dospělém věku
 3. vertebrogenní onemocnění akutní i chronické skoliózy
 4. periferní parézy, při nepoškození alfa motoneuronu v předním rohu míšním
 5. periartritis humeroskapularis
 6. ortopedoické vady nohou, hrudníku, dysplazie kyčlí
 7. ovlivnění šilhání

 

Kontraindikace

 1. 10 dní po očkování polio
 2. vysoké dávky kortikoidů
 3. těžké mentální stavy, prvky autismu v projevu dítěte
 4. akutní onemocnění a teplota nad 38°
 5. průjmové onemocnění, zvracení

 

Epileptické záchvaty nejsou kontraindikací léčby. Naopak, při aplikace reflexní lokomoce dochází ke snížení jejich frekvence nebo dokonce jejich vymizení. U prokázané epileptické aktivity na EEG nemusí dojít při lečbě RL k manifestaci záchvatů (příklad dětských hemiparéz léčených Vojtovou metodou).

 VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
24.06.2019FyzioterapeutKurz 18/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o. Olomoucvíce
29.06.2019FyzioterapeutKurz 28/03 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol Prahavíce
05.09.2019FyzioterapeutKurz 19/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN MOTOL, Prahavíce
09.09.2019FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
26.09.2019FyzioterapeutRefreš kurz dětskýRL-Corpus, s.r.ovíce
26.09.2019FyzioterapeutRefresh kurzRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
07.10.2019FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
14.10.2019FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
04.11.2019FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
28.11.2019FyzioterapeutKurz 19/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz