Reflexní otáčení

Reflexní otáčení je terapeutický vzor z terapeutického systému Vojtovy metody, je to model, jehož analogii (kineziologicky odlišnou) vidíme ve spontánní motorice. Rozdíly mezi reflexním otáčením a spontánním otočením:

 
 1. Proces otáčeníí začíná v případě RO na konci kaudálním (osa pánevní), spontánní otáčení na konci kraniálním (osa ramen)
 2. RO končí v diferencovaném lezení po čtyřech, spontánní otáčení končí v poloze  na břiše s oporou o lokty.

 

1. fáze reflexního otáčení

Výchozí poloha

 • hlava je otočena 30° k jedné straně (rozlišení končetin na čelistní a záhlavní)
 • podélná osa těla ve středním postavení v rovině frontální
 • osy ramen a pánve jsou kolmo na podélnou osu těla
 • končetiny jsou volně na podložce

Aktivační zóna

 • hrudní zóna

 

lokalizace: průsečík mamilární linie a bráničního úponu (výše 7 žebra, mezi 6. - 7. žebrem nebo 7. a 8. žebrem)

směr: dorzálně, mediálně, kraniálně (možnost přidání aktivačních bodů - linea nuchae, spodina ústní, okraj protilehlé očnice)

 

Očekávaná (plánovaná) hybnost

 • hlava: rotuje se - směr strana záhlavní, neuklání se
 • trup - rozvinutí hrudníku, nádech do hrudníku, zatažení žeberních oblouků
 • pánev - střední postavení, koncentrické stažení břicha, rotace směr záhlavní strana, kraniálně na ČS
 • páteř - rotace, neuklání se, nemá lordózu ani kyfózu - napřímení
 • zevní rotace všech klíčových kloubů
 • ČHK: - ZR, lehká abdukce, flexe v rameni, semiflexe v lokti, střední postavení předloktí, dorzální a radiální flexe, palec více do abdukce, abdukce metakarpů
 • ZHK: - ZR, abdukce do 90°, flexe v lokti méně než 90°, střední postavení předloktí, rozvinutí akra lehce KD
 • obě DKK: zevní rotace vyváženě s VR - střed, lehká abdukce, flexe do 90°, koleno flexe do 90°, hlezenní kloub nulové postavení ve středním postavení (není supinace ani pronace)

 VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
11.05.2020FyzioterapeutKurz 20/05- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
03.06.2021LékařKurz 20/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
03.09.2021LékařKurz 20/06 Diagnostika a terapie hybných poruch dle Vojty - předběžné termínyRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
13.09.2021FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
04.10.2021FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
11.10.2021FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
01.11.2021FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
21.03.2022FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
28.03.2022FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce
20.06.2022FyzioterapeutKurz 21/04 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o, Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz