Aktuality

Stanovisko k publikaci Mgr. Kruckého

Stanovisko RL-Corpus s.r.o. a ČESKÉ VOJTOVY SPOLEČNOSTI – výukový tým z.s. (ČVS) k publikaci Mgr. Václava Kruckého: Vojtova metodika 2. generace s videokompendiem

Vzhledem k množícím se dotazům adresovaným České Vojtově společnosti (ČVS) a výukovému centru RL-Corpus s.r.o. k metodice Mgr. Kruckého zveřejňujeme následující prohlášení.

RL-Corpus s.r.o. jako odborný garant certifikovaných kurzů Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty v dětském věku a v dospělém věku a ČVS se distancují od konceptu představeného v publikaci Mgr. Kruckého nazvané Vojtova metodika 2. generace s videokompendiem.

Fakta, která ve své publikaci Mgr. Krucký předkládá, nenavazují na principy, které prof. Vojta popsal a se kterými nyní pracují výukové týmy v ČR a v zahraničí.  

Dovolujeme si poukázat na to, že Mgr. Krucký není absolventem certifikovaného kurzu Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty v dětském věku a v dospělém věku ani v ČR ani v zahraničí. Stejně tak nedisponuje oprávněním k výuce Vojtovy metody, které vydává na základě několikaleté přípravy Mezinárodní Vojtova společnost (Internationale Vojta Gesellschaft e.V.) se sídlem v Německu (Certifikát výukového terapeuta). Výukové týmy Vojtovy metody jak z České republiky (ČVS) tak ze zahraničí (IVG) s Mgr. Kruckým nejsou v žádném odborném kontaktu.

To, že se metodika Mgr. Kruckého nazývá Vojtovou metodou (byť s přívlastkem 2. generace), považujeme za velmi zavádějící a odborně matoucí. Z tohoto důvodu podniká RL-Corpus s.r.o. a ČVS kroky k odstranění jména prof. V. Vojty z názvu metodiky Mgr. V. Kruckého.

Bc. Věra Kováčiková – Skaličková,

odborný garant Kurzu aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském (dospělém) věku (akreditace kurzu MZČR od 13. 1. 2005)

ředitelka a jednatelka RL-Corpus s.r.o. (IČ: 619 42 588), vera.kovacikova@rl-corpus.cz

Mgr. Blanka Vlčková,

předseda spolku ČESKÁ VOJTOVA SPOLEČNOST – výukový tým, z. s., IČ: 03702243

zástupce IVG pro ČR, blanka.vlckova@rl-corpus.cz

 

Vyjádření Mezinárodní Vojtovy společnosti k aktivitám Mgr. Kruckého
« zpět | přehledVZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
11.05.2020FyzioterapeutKurz 20/05- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuRL-Corpus, s.r.ovíce
25.08.2020FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
25.08.2020FyzioterapeutKurz 19/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN MOTOL, Prahavíce
07.09.2020FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
21.09.2020FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
28.09.2020FyzioterapeutKurz 19/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
05.10.2020FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce
05.10.2020FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuRL-Corpus s.r.o., Olomoucvíce
10.10.2020FyzioterapeutKurz 220/02 - Aplikace vývojové kineziologie u hybných poruch podle Vojty v dětském věkuFN MOTOL, Prahavíce
12.10.2020FyzioterapeutKurz 20/03 - Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus s r.o., Olomoucvíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz