Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. - 13.9.2014
Úvod Program Fotogalerie Sborník Kontakty


TISKOVÁ ZPRÁVA

18. 9. 2014, Olomouc

Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12.-13.9.2014

Ve dnech 12.9.–13.9.2014 proběhl v prostorách hotelu NH Olomouc Congress. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie. Kongres byl uspořádán při příležitosti 20. výročí založení rehabilitačního a výukového centra RL-Corpus, s.r.o. a při příležitosti 14. výročí úmrtí profesora MUDr. Václava Vojty (12.7.1917–12.9.2000).

Kongresu na téma rehabilitace dětí po roce 1989 se zúčastnilo na 400 fyzioterapeutů a lékařů nejen z ČR, ale i Slovenska, Polska a také Německa a Řecka. Kongres proběhl ve velmi přátelské atmosféře. Odborné veřejnosti byla představena témata nejen z oboru dětské fyzioterapie, ale kongres se zabýval i aplikací vývojové kineziologie dle Vojty i u dospělých pacientů.

Kromě přednášek, které přednesli přední odborníci z Německa a ČR z oboru fyzioterapie, neurologie a ortopedie, měli účastníci kongresu možnost se účastnit také workshopů. Na workshopech byla představena témata: diagnostika a terapie dle Vojty u kojence ve věku 3 měsíce, diagnostika hybné poruchy dle Vojty u kojence ve věku 6 měsíců, fyzioterapie dle Vojty u dítěte s DMO ve věku 2 roky a fyzioterapie dle Vojty z dospělého pacienta. O workshopy byl velký zájem a byly plně obsazeny.

Na kongresu byla představena organizační struktura Mezinárodní Vojtovy společnosti a její cíle. Kromě odborných témat zazněla i přednáška se zaměřením na nedostatky v systému dětské rehabilitace.

Kongres byl hodnocen kredity do celoživotního vzdělávání jak fyzioterapeutů (odborný garant Bc. Věra Skaličková, RL-Corpus s.r.o.), tak lékařů (odborný garant prof. MUDr. Jaroslav Opavský, CSc. UP Olomouc, FTK).

Na základě kladných ohlasů uvažujeme o pořádání dalšího kongresu výhledově za 3-4 roky.

Akce byla uspořádána za finanční podpory Olomouckého kraje a Mezinárodní Vojtovy společnosti (IVG, www.vojta.com)

Za realizační tým kongresu Bc. Věra Skaličková a Mgr. Lenka Pospíšilová


Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. - 13.9.2014

Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. - 13.9.2014

Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. - 13.9.2014

Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. - 13.9.2014

Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12. - 13.9.2014

© 2014 RL-Corpus, s.r.o.