Specializační vzdělávání

iSpecializační vzdělávání je jednou z forem celoživotního vzdělávání, které je stanoveno v § 53 – 54 zákona č. 96/2004 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví ČR udělilo RL-CORPUS s.r.o. akreditaci, na základě které získává oprávnění k uskutečňování teoretické a praktické části vzdělávacího programu pro obor specializačního vzdělávání

"Fyzioterapie v neonatologii a pediatrii".

 

 Nové zájemce o studium Specializace v neonatologii a pediatrii již nejpřijímáme.

 

Akreditace udělena ke dni: 1. 7. 2012.

Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Pospíšilová, lenka.pospisilova@rl-corpus.cz

Minimální požadavky na zařazení do specializačního vzdělávání:

Podmínkou pro zařazení do specializačního vzdělávání v oboru fyzioterapie v neonatologii a v pediatrii je:
- získání odborné způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta dle § 24 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- u absolventů tříletých oboru Bc., Dis. a absolventi SZŠ předložení dokladu o absolvování Aplikované fyzioterapie nebo absolvování PSS.
- předložení dokladu o absolvování dlouhodobého certifikovaného kurzu určeného pro ošetřování dítěte od nejnižších věkových skupin (Vojta nebo Bobath) v rozsahu nejméně 320 hodin.
- výkon praxe v oboru pediatrie a neonatologie minimálně 3 roky (včetně certifikovaného kurzu Vojta nebo Bobath)

Žádost o zařazení do seznamu uchazečů se podává přes aplikaci Evidence zdravotnických pracovníků.

Další informace najdete na webových stránkách NCO NZO a MZ ČR.

Spuštění specializačního vzdělávání je předběžně plánováno na 6.6.2013.

Informace o specializačním vzdělávání v RL-Corpus s.r.o.VZDĚLÁVACÍ AKCE

AKTUÁLNÍ TERMÍNY KURZŮ A SEMINÁŘŮ


DATUMSKUPINANÁZEVMÍSTODETAIL
12.09.2022FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
17.09.2022FyzioterapeutKurz 21/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol, Prahavíce
03.10.2022FyzioterapeutKurz 22/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.o.více
03.10.2022FyzioterapeutKurz 2 22/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.o.více
10.10.2022FyzioterapeutKurz 22/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.o.více
12.10.2022FyzioterapeutKurz 2 22/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol, Prahavíce
31.10.2022FyzioterapeutKurz 22/03 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuRL-Corpus, s.r.o.více
04.11.2022FyzioterapeutKurz 2 22/02 Aplikace vývojové kineziologie dle Vojty u hybných poruch v dětském věkuFN Motol, Prahavíce
09.01.2023FyzioterapeutKurz Vojtovy metody pro Vysoké školyRL-Corpus, s.r.o., Olomoucvíce
30.01.2023FyzioterapeutKurz 23/01- Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dospělém věkuFN Motol Prahavíce

RL-CORPUS, s.r.o.

RL-CORPUS s.r.o. je privátní moderní zdravotnické zařízení, které vzniklo v roce 1994. V lednu roku 1995 zahájilo svou činnost. S výbornými výsledky se specializuje na  aplikaci Vojtovy metody u hybných poruch všech věkových kategorií. Nejvíce se zaměřuje na rehabilitaci kojenců a malých dětí, které jsou ohroženy poruchou hybného vývoje, nebo dětí, u kterých se již hybná porucha vyvinula. Do centra RL-CORPUS s.r.o. přicházejí malí i velcí pacienti nejen z regionu Olomouc, ale i ze vzdálenějších regionů nebo ze  zahraničí.

RL-CORPUS, s.r.o.

Facebook

Mošnerova 1, 779 00 Olomouc
tel.: +420 585 413 102, e-mail: rl-corpus@rl-corpus.cz, www.rl-corpus.cz