Mgr. Blanka Vlčková

E-mail: blanka.vlckova@rl-corpus.cz

Pozice ve firmě

Dosažené vzdělání

Registrace

Odborné kurzy

Dosavadní praxe

Publikační činnost

Beranová B. : Využití plasticity CNS ve fyzioterapii. IV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 1.-3.5.1997

Beranová B., Kováčiková V. : Tělesné schéma a jeho zátěž ve verktikále z pohledu ontogeneze. III. celostátní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy, 25.8.-26.8.1997

Kováčiková V., Beranová B. : Výuka Vojtovy metody jako základní prvek v organizaci péče o děti s DMO. XXVI. konference DMO, Seč u Chrudimi, 12.-13.9.1997

Beranová B. : Terapie Vojtovou metodou při postižení intervertebrálního disku. "Kineziologie 98", Praha, 22.-23.6.1998

Kováčiková V., Beranová B. : Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z pohledu ontogeneze, otázka tréninku, trénink u pacienta s CP, logopedie. Rehabilitácia, 2, 1998

Kováčiková V., Beranová B. : Souvislost kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu na dolních končetinách u centrálních diparéz. Rehabilitácia, 2, 1998

Beranová B., Kováčiková V. : Využití neuroplasticity v terapii pohybových poruch. Rehabilitácia, 2, 1998

Beranová B., Štěpánová L. : Příčiny a terapie poranění kolenního kloubu z pohledu Vojtovy metody. "Kineziologie 2000", Praha, 22.6.2000

Beranová B. : Ontogenetické aspekty dýchání z hlediska reflexní lokomoce. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 24.11.2001

Beranová B. : Terapie dítěte ohroženého hybnou poruchou - princip Vojtovy metody. I. Košická konference, Košice 14.9.2001

Beranová B. : Ontogeneze motoriky dítěte. Lékařský seminář, Nový Jičín, 31.5.2001

Beranová B., Kováčiková V. : Práce s rodiči (poradenství) motoricky ohroženého dítěte. II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc, 3.4.2001

Beranová, B.: Princip Vojtovy metody – práce s plasticitou. Konference Dítě s ohrožením motorického vývoje, Košice, září 2002

Beranová, B.: Dávka terapie Vojtovou metodou a rychlost vývoje. Kazuistiky. Konference Dítě s ohrožením motorického vývoje, Košice, září 2002

Beranová, B.: Využití Vojtovy metody v terapii instabilit a poškození měkkých struktur kolenního kloubu. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, listopad 2002

Beranová, B.; Kováčiková, V.: Dynamika lumbosakrálního přechodu z pohledu reflexní lokomoce dle V. Vojty. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, listopad 2003

Beranová B.: Pletenec pánevní a vývojová kineziologie. Kineziologie 2004, Praha, červen 2004 

Beranová, B., Machačová, E.: Co je to zóna ve Vojtově metodě. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 6.11.2004

 Beranová, B.: Pletenec pánevní a vývojová kineziologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 11, 2004, č.4, s.200 - 202

Beranová, B.: Theorie und Praxis der Behandlung der geburtstraumatischen Plexus-brachialis-Parese  nach Vojta. Symposium "Diagnostik & Therapie kindlicher Bewegungsstörungen", Heidelberg, 5.12.2004

Beranová, B.: Odpověď na diskuzní příspěvek MUDr. Vařeky na článek Pletenec pánevní a vývojový kineziologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 9, 2005, č.3, s. 143 – 144

Beranová, B.: Je nutné dítě 1. a 2. trimenonu polohovat?, MaMiTa 16, 2006

Beranová, B.: Opoždění motorického vývoje u dětí s DMO z pohledu rehabilitace. VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, 14.- 15.3.2006

Beranová, B., Kutín, M.: Terapie Vojtovou metodou u dospělého pacienta. 4. odborný seminář Regionu Olomouc UNIFY ČR, 22.3.2006

Beranová B., Kováčiková, V., Kutín M.: Praktické zkušenosti s použitím Vojtovy reflexní lokomoce u pacientů s problematikou dolní části zad. I. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 16. - 17.6. 2006

Beranová B., Kutín M., Šebelová V.: Vývoj kyčelního kloubu dítěte v souvislosti se vzpřimovací funkcí horních končetin. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. - 13.1. 2007

Kutín M., Vlčková B., Kováčiková V.: Vliv zrakové a sluchové deprivace na psychomotorický vývoj. Konference raná péče, Olomouc 9. - 11.9.2009

Vlčková, B., Kutín, M.: Formativní vliv vývojové kineziologie na tvar kyčelního kloubu, Aktuality ve fyzioterapii, 21.11.2009

Vlčková B., Špaňhelová, Š.: Reflex locomotion according to Vojta in Multiple-sclerosis patients, mezinárodní workshop: Neurorehabilitace u roztroušené mozkomíšní sklerózy. 14.6.2010