Mgr. Blanka Vlčková

E-mail: blanka.vlckova@rl-corpus.cz

Pozice ve firmě

Dosažené vzdělání

Registrace

Odborné kurzy

Dosavadní praxe

Publikační činnost

Vlčková (Beranová) Blanka

Beranová B. : Využití plasticity CNS ve fyzioterapii. IV. sjezd Společnosti rehabilitační a fyzikální medicíny, Luhačovice, 1.-3.5.1997

Beranová B., Kováčiková V. : Tělesné schéma a jeho zátěž ve verktikále z pohledu ontogeneze. III. celostátní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy, 25.8.-26.8.1997

Kováčiková V., Beranová B. : Výuka Vojtovy metody jako základní prvek v organizaci péče o děti s DMO. XXVI. konference DMO, Seč u Chrudimi, 12.-13.9.1997

Beranová B. : Terapie Vojtovou metodou při postižení intervertebrálního disku. "Kineziologie 98", Praha, 22.-23.6.1998

Kováčiková V., Beranová B. : Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z pohledu ontogeneze, otázka tréninku, trénink u pacienta s CP, logopedie. Rehabilitácia, 2, 1998

Kováčiková V., Beranová B. : Souvislost kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu na dolních končetinách u centrálních diparéz. Rehabilitácia, 2, 1998

Beranová B., Kováčiková V. : Využití neuroplasticity v terapii pohybových poruch. Rehabilitácia, 2, 1998

Beranová B., Štěpánová L. : Příčiny a terapie poranění kolenního kloubu z pohledu Vojtovy metody. "Kineziologie 2000", Praha, 22.6.2000

Beranová B. : Ontogenetické aspekty dýchání z hlediska reflexní lokomoce. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 24.11.2001

Beranová B. : Terapie dítěte ohroženého hybnou poruchou - princip Vojtovy metody. I. Košická konference, Košice 14.9.2001

Beranová B. : Ontogeneze motoriky dítěte. Lékařský seminář, Nový Jičín, 31.5.2001

Beranová B., Kováčiková V. : Práce s rodiči (poradenství) motoricky ohroženého dítěte. II. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami. Olomouc, 3.4.2001

Beranová, B.: Princip Vojtovy metody – práce s plasticitou. Konference Dítě s ohrožením motorického vývoje, Košice, září 2002

Beranová, B.: Dávka terapie Vojtovou metodou a rychlost vývoje. Kazuistiky. Konference Dítě s ohrožením motorického vývoje, Košice, září 2002

Beranová, B.: Využití Vojtovy metody v terapii instabilit a poškození měkkých struktur kolenního kloubu. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, listopad 2002

 Beranová, B.; Kováčiková, V.: Dynamika lumbosakrálního přechodu z pohledu reflexní lokomoce dle V. Vojty. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, listopad 2003

Beranová B.: Pletenec pánevní a vývojová kineziologie. Kineziologie 2004, Praha, červen 2004

Beranová, B., Machačová, E.: Co je to zóna ve Vojtově metodě. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 6.11.2004

Beranová, B.: Pletenec pánevní a vývojová kineziologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 11, 2004, č.4, s.200 - 202

Beranová, B.: Theorie und Praxis der Behandlung der geburtstraumatischen Plexus-brachialis-Parese  nach Vojta. Symposium "Diagnostik & Therapie kindlicher Bewegungsstörungen", Heidelberg, 5.12.2004

Beranová, B.: Odpověď na diskuzní příspěvek MUDr. Vařeky na článek Pletenec pánevní a vývojový kineziologie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 9, 2005, č.3, s. 143 – 144

Beranová, B.: Je nutné dítě 1. a 2. trimenonu polohovat?, MaMiTa 16, 2006

Beranová, B.: Opoždění motorického vývoje u dětí s DMO z pohledu rehabilitace. VII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, 14.- 15.3.2006

Beranová, B., Kutín, M.: Terapie Vojtovou metodou u dospělého pacienta. 4. odborný seminář Regionu Olomouc UNIFY ČR, 22.3.2006

Beranová B., Kováčiková, V., Kutín M.: Praktické zkušenosti s použitím Vojtovy reflexní lokomoce u pacientů s problematikou dolní části zad. I. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 16. - 17.6. 2006

Beranová B., Kutín M., Šebelová V.: Vývoj kyčelního kloubu dítěte v souvislosti se vzpřimovací funkcí horních končetin. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. - 13.1. 2007

Kutín M., Vlčková B., Kováčiková V.: Vliv zrakové a sluchové deprivace na psychomotorický vývoj. Konference raná péče, Olomouc 9. - 11.9.2009

Vlčková, B., Kutín, M.: Formativní vliv vývojové kineziologie na tvar kyčelního kloubu, Aktuality ve fyzioterapii, 21.11.2009

Vlčková B., Špaňhelová, Š.: Reflex locomotion according to Vojta in Multiple-sclerosis patients, mezinárodní workshop: Neurorehabilitace u roztroušené mozkomíšní sklerózy. 14.6.2010

Kutín, M., Vlčková B., Švecová, I.: Úloha fyzioterapie v léčbě pes equinovarus congenitus, 6. Jánskolázeňské symposium, 2012

Vlčková, B., Málková, M.: Dechová incuficience dítěte v souvislosti s jeho posturální situací. 7. Jánskolázeňské symposium, 2013

Vlčková, B., Kutín, M., Svobodová, K: Využití reflexní lokomoce u dítěte s ortopedickou diagnózou. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, 12.-13.9.2014, Olomouc

Medunová, K., Jevič, F., Šimoníčková, J., Vlčková, B: Techniky a cíle respirační fyzioterapie, Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, 12.-13.9.2014, Olomouc

Šafářová, M., Skaličková, V., Vlčková, B: Princip vývojové kineziologie uplatněný ve fyzioterapii. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, 12.-13.9.2014, Olomouc

Jevič, F., Medunová, K., Vlčková, B.: Zkušenosti s Vojtovou reflexní lokomocí u onkologických pediatrických pacientů, 9. Janskolázeňské symposium, leden 2015

Kutín, M., Machačová, E., Vlčková, B.: Vliv včasné terapie na sekundární problémy kolenního kloubu u dětí s hemiparetickou formou DMO, 9. Janskolázeňské symposium, leden 2015

Skaličková – Kováčiková V., Vlčková B.: Dítě ohrožené mozkovou hybnou poruchou, IX. Brandýské sympózium, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, 1. 2. - 2. 10. 2015

Vlčková, B., Dyrhonová, O.: Indikace rehabilitační léčby u VDT

Vlčková, B.: Dynamická AFO ortéza u dítěte s DMO – zkušenost fyzioterapeuta, 10. Janskolázeňské symposium, leden 2016

Medunová, K., Jevič, F., Vlčková, B., Sumerauer, D.: Fyzioterapeutická problematika u dětských pacientů po operaci tumoru v oblasti zadní jámy lební, 10. Janskolázeňské symposium, leden 2016

Skaličková – Kováčiková V., Pospíšilová, L., Vlčková, B.: Dětská noha a její problémy, principy rehabilitace, Konference umění fyzioterapie – dětská noha, 10. 6. 2016, Nová Jičín

Zelenková, J., Medunová, K., Vlčková, B., Koutský, V., Pohunek, P.: Kurzfristiger Effekt der Vojta Therapie auf die Lungenfunktionen bei Patienten mit Cystischer Fibrose, Vojta-Symposium 2017, 23.-24.6.2017

Medunová K.  Quittková A., Vlčková B., Kmínková H., Píšťková M.: Die Änderungen der posturografischen Parametr der grobmotorischen Tüchtigkeiten  und Leistung der Feinmotorik nach 30 Tagen – Therapie nach Vojta und 30 Tagen – Therapie mit Nintendo Wii., Vojta-Symposium 2017, Köln, Německo,  23.-24.6.2017

Vlčková, B.: Fyzioterapie dítěte s poporodní parézou brachiálního plexu, II. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 15.-16.9.2017

Skaličková - Kováčiková, V., Vlčková B.: Recenze knihy: Krucký V.: Vojtova metodika 2. generace s videokompendiem, Norway grants, recenze publikovaná v odborném časopise Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3/24, září 2017.