Mgr. Miroslav Kutín

Publikační činnost

Kutín M., Opavský J.: Vliv reflexní lokomoce na projevy spasticity. Sjezd České společnosti pro myoskeletární medicínu, Olomouc, 30.-31.5.1997

Opavský J., Kutín M.: Elektrofyziologické hodnocení vlivu reflexní lokomoce na spastickou formu dětské mozkové obrny. II. obnovené moravsko-slovenské neurologické dny, Olomouc, 11.-12.9.1997

Kutín M.: Kaudální pohyb lopatky – vliv na posturu. Kineziologie 98, Praha, 22.-23.6.1998

Kováčiková V., Kutín M.: Práce břišních svalů v posturálním systému. "Kineziologie 2000", Praha 22.6.2000

Kutín M., Kováčiková V.: Využití reflexní lokomoce v reedukaci dýchání. Novinky ve fyzioterapii 2001, Olomouc, 2001

Beranová B., Kutín M.: Terapie Vojtovou metodou u dospělého pacienta. 4. odborný seminář Regionu Olomouc UNIFY ČR, 22.3.2006

Beranová B., Kováčiková V., Kutín M.: Praktické zkušenosti s použitím Vojtovy reflexní lokomoce u pacientů s problematikou dolní části zad. I. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 16. - 17.6. 2006

Kutín M., Beranová B., Šebelová V.: Vývoj kyčelního kloubu dítěte v souvislosti se vzpřimovací funkcí horních končetin. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. - 13.1.2007

Kutín M., Machačová E.: Specifika terapie Vojtovou metodou u předčasně narozeného dítěte s nízkou porodní hmotností. 2. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 10. - 12.1.2008

Kutín M., Machačová E., Kováčiková V.: Vývoj úchopové funkce ruky. 3. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 8. - 10.1.2009

Kutín M., Vlčková B., Kováčiková V.: Vliv zrakové a sluchové deprivace na psychomotorický vývoj. Konference raná péče, Olomouc 9. - 11.9.2009

Kutín M., Kováčiková V.: Cíl ortopedické operace u DMO z pohledu fyzioterapie, Brno, 9.10.2009

Kutín M., Machačová E., Skaličková V.: Zkušenosti s terapií spastické ruky u DMO, Seminář UNIFY, Ostrava, 13.3.2010

Kutín M., Vlčková B.:Zkušenosti s Vojtovou metodou sportovců. III. Absolventská konference KFT FTK UP Olomouc, 18. – 19.6.2010

Kutín M., Skaličková V.: Terapeutické modely dle Vojty, analogie s motorickou ontogenezí, Brno, 27.11.2010

Machačová E., Kutín M., Skaličková V.: Algoritmus léčby poporodní parézy brachiálního plexu. 5. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 13. - 14.1.2011

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., KaňovskýP.:Změny aktivace klidových sítí po terapeutické stimulaci pomocí Vojtovy metody v zobrazování fMRI, 7. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 24. – 25. 3.2011

Kutín M., Švecová I., Vlčková B.: Úloha fyzioterapie v léčbě pes equinovarus congenitus. 6. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 12. - 14.1.2012

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., KaňovskýP.:Terapeutická stimulace pomocí Vojtovy metody v zobrazování fMRI. 8. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 22. – 23. 3.2012

Kutín M., Machačová E., Švecová I.:Vojtova metoda u svalových onemocnění. 7. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 10. - 12.1.2013

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., Opavský R., KaňovskýP.:Terapeutická stimulace pomocí Vojtovy metody v zobrazování fMRI: kontrolovaná studie (interim analýza). 9. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 4. – 5. 4.2013

Kutín M., Machačová E., Skaličková E.: Vojta-Therapie eines Kindes mit der 3. Stufe der ZKS, Kasuistik. III. Jornada Internacional de Terapia Vojta España, Madrid, 5.10.2013

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., Opavský R., KaňovskýP.: Changes in brain activation after therapeutic stimulation using vojta therapy: controlled study. 60. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Pardubice, 1. – 2.11.2013

Kutín M., Machačová E.:Možnosti reflexní lokomoce dle Vojty v terapii bolestí ramenního kloubu. 8. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 9. - 11.1.2014

Kutín M., Machačová E.:Indikace a cíle fyzioterapie reflexní lokomocí dle Vojty u dětí s DMO. 8. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 9. - 11.1.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., Opavský R., KaňovskýP.: 29. Changes in brain activation after therapeutic stimulation using Vojta therapy: Controlled study. Clinical Neurophysiology 125, e34. doi:10.1016/j.clinph.2013.12.067

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., KaňovskýP.: Brain correlates of sustained pressure stimulation in healthy subjects: an fMRI perspective. 30th International Congress of Clinical Neurophysiology, Berlín, 20. – 23.3.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., Opavský R., KaňovskýP.: Modulatory effects of sustained manual pressure stimulation according to Vojta: an fMRI study. 10. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 27. – 28. 3.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., KaňovskýP.: P240: Brain correlates of sustained pressure stimulation in healthy subjects: an fMRI perspective. Clinical Neurophysiology 125, Supplement 1, S112. doi:10.1016/S1388-2457(14)50367-7

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., KaňovskýP.: Modulatory effects of sustained manual pressure stimulation according to Vojta: an fMRI study. OHBM 2014 Annual Meeting June 8-12

Machačová E., Kutín M.: Fyzioterapie u spondylolistéz v bederním úseku páteře – Vojtova reflexní lokomoce. V. Absolventská konference KFT FTK UP Olomouc, 20. – 21.6.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.:Modulační účinky stimulace pomocí Vojtovy metody: fMRI studie. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12.-13.9.2014

Vlčková B., Kutín M., Svobodová K.: Využití reflexní lokomoce u dítěte s ortopedickou diagnózou. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 12.-13.9.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.:Plasticity of sensorimotor system induced by sustained pressure stimulation. 61. společný sjezd České a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Olomouc, 15. – 17.10.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Neurofyziologický korelát Vojtovy metody v zobrazování funkční magnetickou rezonancí. 28. český a slovenský neurologický sjezd, Ostrava, 19. – 22.11.2014

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Grambal A., Kaňovský P.: Neurofyziologický korelát Vojtovy metody v zobrazování funkční magnetickou rezonancí. Česká a slovenská Neurologie a neurochirurgie 77 (110), Supplementum

Kutín M., Machačová E., Vlčková B.: Vliv včasné terapie na sekundární problémy kolenního kloubu u dětí s hemiparetickou formou DMO. 9. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 7. - 10.1.2015

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Modulation of Brainstem Resting State Networks after Sustained Pressure Stimulation. 11. Mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 9. – 10. 4.2015 

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Plasticity of Sensorimotor System Induced by Sustained Pressure Stimulation According to Vojta Therapy. AAN 2015 Annual Meeting April 21-28

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Plasticity of Sensorimotor System Induced by Sustained Pressure Stimulation According to Vojta Therapy (P7. 197), Neurology 84, P7–197.

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Modulation of the Sensorimotor System Induced by Sustained Pressure Stimulation. OHBM 2015 Annual Meeting June 14-18 

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Sustained pressure stimulation according to the Vojta method in functional MRI. 9th World Congress of the International Society of Physical and Rehabilitation Medicine, Berlín, 19. – 23.6.2015 

Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Sensorimotor Modulation by Botulinum Toxin A in Post-Stroke Arm Spasticity: Passive Hand Movement. 15th European Congress on Clinical Neurophysiology, Brno, 30.9. – 3.10.2015

 Hok P., Hluštík P., Kutín M., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P.: Modulation of the sensorimotor system by sustained pressure stimulation. Konference vědeckých prací studentů DSP, 8.9.2015

 Kutín M., Machačová E.: Možnosti terapie Vojtovou metodou u pacientů s těžkou smíšenou formou DMO. X. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 6. - 9.1.2016

 Hok P.,Opavský J., Kutín M., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P.: Peripheral pressure stimulation modulates task-related activation in the brainstem and cerebellum. 63. Společný sjezd české a slovenské společnosti pro klinickou neurofyziologii, Praha, 3. – 4.11.2016

 Kutín M., Machačová E.: Vojtův princip – využití v praxi PLDD. 6 seminářů pro PLDD a sestry PLDD organizovaných firmou GSK. Březen až červen 2016.

 Kutín M., Machačová E.: Vliv dlouhodobé pravidelné aktivace reflexní lokomoce podle Vojty. VI. Absolventská konference KFT FTK UP Olomouc, 17. – 18.6.2016

 Machačová E., Kutín M.: Ošetření ortopedické diagnózy pomocí aktivace CNS. VI. Absolventská konference KFT FTK UP Olomouc, 17. – 18.6.2016

 Kutín M.: Terapie pacienta po polytraumatu reflexní lokomocí podle Vojty, praktický workshop. 11. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 12. - 14.1.2017

 Hok, P., Opavský, J., Kutín, M., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P.:  Modulation of the sensorimotor system by sustained manual pressure stimulation. 13. mezinárodní workshop funkční magnetické rezonance, Olomouc, 6. – 7.4.2017

 Hok, P., Opavský, J., Kutín, M., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P.:  Modulation of the senzorimotor systém by sustained manual pressure stimulation. Neuroscience 348, 11–22. https://www.journals.elsevier.com/neuroscience/

 Kutín M., Machačová E.: Fyzioterapie ve školním věku. 4 semináře pro PLDD a sestry PLDD organizovaných firmou GSK. Březen až červen 2017.

 Kutín M.: 100 let od narození prof. Vojty, zajímavosti z historie a metody. Kongres pediatrů a dětských sester. 34. dny praktické a nemocniční pediatrie. Olomouc, 12. – 13.5.2017

 Kutín M.,  Hok P., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P.: Veränderungen der Hirnaktivierung nach der Vojta-Therapie. Vojta-Symposium 2017: DAS VOJTA-PRINZIP – GEGENWART UND ZUKUNFT; Symposium anlässlich des 100. Geburtstags von Prof. MUDr. Václav Vojta; 50 Jahre Vojta-Diagnostik und -Therapie in Deutschland. Köln, SRN, 23. – 24.6.2017

 Kutín M., Hok P., Opavský J., Tüdös Z., Kaňovský P., Hluštík P.: Modulace senzomotorického systému pomocí setrvalé manuální tlakové stimulace. II. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie, Olomouc, 15.-16.9.2017

 Kutín M., Machačová E., Švecová I.: Vojtova metoda – reflexní lokomoce podle Vojty. Liberecký den dětské rehabilitace, Liberec, 14.11.2017

 Kutín M., Machačová E.: Vojtův princip v rehabilitaci bolestí zad. Lázeňské mezioborové setkání, Teplice nad Bečvou, 24. – 25.11.2017