Bc. Věra Skaličková - Kováčiková

 

E-mail: vera.kovacikova@rl-corpus.cz

Pozice ve firmě

Dosažené vzdělání

Registrace

Odborné kurzy

Dosavadní praxe

Publikace Bc. Věra Skaličková – Kováčiková 1990 - 2019

 

Kováčiková, V.: Naše zkušenosti s léčbou DMO metodou reflexní lokomoce v naší ambulantní péči. Mezinárodní symposium DMO, Praha, říjen 1990

Kováčiková, V.: Chyby v aplikaci Vojtovy metody. Novoměstské dny, Nové Město na Moravě, 1995

Kováčiková, V.: Postavení Vojtovy metody v kinezioterapii dětských pacientů. Celostátní rehabilitační konference, Luhačovice, 1. 5. 1997 - 3. 5. 1997

Kováčiková, V.: Reedukace dechových funkcí Vojtovou metodou. Celostátní rehabilitační konference, Luhačovice, 1. 5. 1997 - 3. 5. 1997

Kováčiková, V.: Postavení Vojtovy metody v kinezioterapii dětských pacientů. Novoměstské dny, Nově Město na Moravě, červen 1997

Beranová B., Kováčiková, V.: Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z pohledu ontogeneze. III. celostátní konference v oboru funkční antropologie a zdravotní tělesné výchovy, Olomouc, 25. 8. 1997 - 26. 8. 1997

Kováčiková, V., Beranová, B.: Výuka Vojtovy metody jako základní prvek v organizaci péče o děti s DMO. XXVI. Konference DMO, Seč u Chrudimi, 12. – 13. 9. 1997

Kováčiková, V., Klemová, M.: Školící systém Vojtovy metody jako základní prvek péče o děti s DMO. Celostátní konference DMO, Luže Košumberk, 12. – 13. 9. 1997

Kováčiková, V.: Vliv Vojtovy metody na plasticitu CNS. Celostátní konference DMO. Luže Košumberk 12. – 13. 9. 1997

Kováčiková, V.: Die gekreuzte und wechselnde Bewegung der unteren Extremitäten bei ICP. 2.Internationaler Kongreß für Entwiklungsneurologie, München, 23.10.-25.10.1997          

Kováčiková, V.: Vývojová kineziologie V. Vojty jako prognostický fenomén, na příkladu léčby poporodní periferní parézy plexu brachiálního. „Kineziologie 98“, Praha, 22. 6. - 23. 6. 1998

Kováčiková, V.: Vývoj náhradní motoriky. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 68-72

Kováčiková, V., Beranová, B.: Tělesné schéma a jeho zátěž ve vertikále z pohledu ontogeneze, otázka tréninku, trénink u pacienta s CP, logopedie.  Rehabilitácia, 2, 1998, s. 75-77

Kováčiková, V., Beranová, B.: Využití neuroplasticity v terapii pohybových poruch.  Rehabilitácia, 2, 1998, s. 78-81

Kováčiková, V.: Postavení Vojtovy metody ve fyzioterapii hybných poruch (nejen dětských neurologických pacientů). Rehabilitácia, 2, 1998, s. 82 - 85

Kováčiková, V.:Reedukace dechových funkcí Vojtovou metodou. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 87 -91

Kováčiková, V.: Zkřížený a střídavý pohyb dolních končetin u dětí s ICP. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 101-103

Kováčiková, V.: Diparetický syndrom ICP. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 104-110

Kováčiková, V., Beranová, B.: Souvislosti kyčelního, kolenního a hlezenního kloubu na dolních končetinách u centrálních diparéz. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 111 - 113

Kováčiková, V.: Poznámky k dalším syndromům ICP. Rehabilitácia. 2, 1998, s. 114 - 118

Kováčiková, V.: Historie a současnost kurů Vojtovy metody v ČR. Rehabilitácia, 2, 1998, s. 121-123

Kováčiková, V.: Poporodní periferní paréza plexu brachiálního. Rehabilitácia, 3, 1998, s. 179-184

Kováčiková, V.: Kontakt fyzioterapeuta s pacientem, Rehabilitácia, 3, 1998, s. 185-186

Kováčiková, V.: V.Vojtas developmental kinesiology as a prognostic phenomenon, on the example of the brachial plexus peripheral paresis threatment. Mezinárodní konference dětské neurologie, oficiální konference ICNA, Budapešť, 20. 9. - 24. 9. 1998

Kováčiková, V.: Poškození mozku a včasná rehabilitace Vojtovou metodou. Neonatologické dny, Olomouc, 15. 9. -17. 9. 1999

Kováčiková, V.: Vývojová kineziologie V. Vojty jako prognostický fenomén. Neonatologické dny, Olomouc, 15. 9. -17. 9. 1999

Kováčiková, V.: Poškození mozku dítěte při porodu a rehabilitace Vojtovou metodou, kazuistiky po dalším roce léčby. Mezinárodní konference profylaxe a rehabilitace DMO, Wroclaw, 20. 10. 2000

Kováčiková, V.: Co je to Vojtova metoda, I. část. Sestra, 2, 2000, s. 14

Kováčiková, V.: Co je to Vojtova metoda, II. část. Sestra, 3, 2000, s. 9 – 10

Kováčiková, V., Kutín, M.: Práce břišních svalů v posturálním systému. „Kineziologie 2000“, Praha 22. 6. 2000

Kováčiková, V.: Poškození Mozku dítěte a včasná rehabilitace dle Vojty. 1. Košická konference, Košice, 15. 9. 2001

Kováčiková, V., Fuchs, M.: Vliv Vojtovy metody na funkci sfinkterů u dítěte s meningomyelocelou. 1. Košická konference, Košice, 15. 9. 2001

Kováčiková, V., Beranová, B.: Motorická ontogeneze dítěte jako diagnostický fenomén a princip terapie. 1. Košická konference, Košice, 15. 9. 2001

Kováčiková, V., Beranová, B.: Práce s rodiči (poradenství) motoricky ohroženého dítěte. II. Mezinárodní konference K problematice osob se specielními potřebami, Olomouc, 3. 4. 2001

Kutín, M., Kováčiková, V.: Využití reflexní lokomoce v reedukaci dýchání. Novinky ve fyzioterapii 2001, Olomouc, 2001

Kováčiková, V.: Včasná diagnostika dle Vojty. 2. Košická konference, Košice, 20. 9. 2002

Kováčiková, V., Machačová, E.: Posturální zralost a primitivní reflexy u kojence. „Kineziologie 2002“, 26. 6. -27. 6. 2002, Praha

Kováčiková, V., Machačová, E.: Posturální zralost a primitivní reflexy u kojence. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 2003, 1, s. 40-41

Kováčiková, V.: Vojtova metoda - léčba dětí s hybnou poruchou. XXI. Dny klinické a praktické pediatrie, Olomouc, 22. 5. -23. 5. 2003

Beranová, B., Kováčiková, V.: Dynamika lumbosakrálního přechodu pohledu reflexní lokomoce V. Vojty. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 15. 11. 2003

Kováčiková, V.: Asymetrický vývoj dítěte jako základ skoliózy. „Kineziologie 2004“, Praha

Kováčiková, V.: Dítě s asymetrickým vývojem. XII. Neonatologické setkání – VI. V. Hanákovy dny, Malá Morávka, 28. 5. - 30. 5. 2004  

Kováčiková, V.: Posturální zralost a primitivní reflexy u kojence. Konference dětských domovů, kojeneckých ústavů a dětských center, Slavkov u Brna, 3. 6. - 5. 6. 2004

Kováčiková, V.: Základ skoliózy v motorické ontogenezi, Fyziatrie, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 3, 2005, s. 134-147

Kováčiková, V.: Indikace Vojtovy metody u hybně a současně mentálně postiženého dítěte. VII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami, Olomouc, 14. 3. - 15. 3. 2006

Kováčiková V., Beranová B., Kutín M.: Praktické zkušenosti s použitím Vojtovy reflexní lokomoce u pacientů s problematikou dolní části zad. I. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 16. - 17. 6. 2006

Kováčiková V., Machačová E.: Diagnostika motorického problému u dítěte ve věku 0 - 3 měsíce. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. - 13. 1. 2007

Kováčiková V., Švecová I.: Dítě se 3. stupněm CKP s ohrožením CP, náklady na léčbu Vojtovou metodou. 1. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 11. - 13. 1. 2007

Machačová E., Kováčiková V.: Kvalita vzpřímení C - Th přechodu a jeho vliv na rozvoj skoliózy. 2. absolventská konference FTK UP, Olomouc, 20. - 21. 6. 2008

Kováčiková V.: Problematika šikmého krku u kojence, Konference ke Světovému týdnu kojení, Olomouc

Kutín M., Machačová E., Kováčiková V.: Vývoj úchopové funkce ruky. 3. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 8. - 10. 1. 2009

Kutín M., Vlčková B., Kováčiková V.: Vliv zrakové a sluchové deprivace na psychomotorický vývoj. Konference raná péče, Olomouc 9. - 11. 9. 2009

Kováčiková V.: Specializační vzdělávání ve fyzioterapii, Rehabilitační omladina IV, Lázně Lipová 10. – 11. 12. 2010

Kováčiková V: Die gekreuzte und wechselnde Bewegung in der Lokomotion der Kindern mit ICP, Kurz výukových teapeutů Vojtovy metody IVG, Siegen, Německo, 17. 11. – 19. 11. 2010

Machačová E., Kováčiková V., Skácelová, P.: Arthrogrypoza a Vojtova metoda. Aktuality ve fyzioterapii, Olomouc, 20. 11. 2010

Kutín M., Skaličková V.: Terapeutické modely dle Vojty, analogie s motorickou ontogenezí. Konference Info-Vojta, NCO NZO, Brno, 27. 11. 2010

Machačová E., Kutín M., Kováčiková V.: Algorytmus léčby poporodní parézy brachiálního plexu. 5. Janskolázeňské sympozium DMO, Janské Lázně, 13. - 14. 1. 2011

Švecová I., Machačová E., Skaličková V.: Zkušenosti s využitím Vojtovy metody k ošetření parézy n. facialis, kazuistika pacienta, 5. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 13.1 2011 -14. 1. 2011

Machačová E., Skaličková V.: Poznámky k rehabilitaci periferních paréz, 5. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 3. 12. 2011

Machačová E., Skaličková V.: Vývojová kineziologie dle Vojty jako diagnostický a prognostický fenomén, 5. absolventská konference katedry fyzioterapie FTK UP, Olomouc, 3. 12. 2011

Machačová E., Kutín M., Skaličková V.: Hypotonie v terapii. 6. Janskolázeňské sympozium, Janské Lázně, 13 -14. 1. 2012

Skaličková V.: Postavení Vojtovy metody v současné rehabilitaci, Konferenci Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha, 15. 5. 2014

Skaličková V., Vlčková B.: Dítě ohrožené dětskou mozkovou obrnou, IX. Brandýské sympozium, Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, 1. 10. 2015 – 2. 10. 2015

Skaličková V., Vlčková B.: Dětská noha a její problémy v rehabilitaci, Konference Umění fyzioterapie – dětská noha, 10. 6. 2016, Nový Jičín

Skaličková V., Vlčková B.:  2016, Dětská noha a její problémy v rehabilitaci, Umění fyzioterapie č, 1/2016

Skaličková V., Vlčková B.:  2016, Dětská noha a její problémy v rehabilitaci, VI. Absolventská konference katedry fyzioterapie Fakulty tělesné kultury, Olomouc, 18. 6. 2016 – 18 6. 2016

Skaličková - Kováčiková, V.: Vyšetření dítěte dle Vojty, II. Mezinárodní kongres vývojové kineziologie,

Olomouc, 15. 9. -16. 9. 2017, Procházková, M., Kováčiková, V.: Co to znamená obtížně řešitelný stav z pohledu dětského

fyzioterapeuta, Aktuality ve fyzioterapii, KFT FTK UP Olomouc, 10. 11. 2017

 Skaličková - Kováčiková, V: Diagnostika a fyzioterapie hybných poruch dle Vojty, RL-CORPUS, s.r.o., 2017. 223 stran, První vydání. Olomouc

Kováčiková, V., Procházková, M.: Doporučený postup vyšetření kojenců a batolat v ordinaci dětského fyzioterapeuta z pohledu vývojové kineziologie a reflexní lokomoce dle Vojty, Rehabilitace a fyzikální lékařství, 26, 2019, No. 2, pp. 101-106